Γεύμα – Συνδρομή €50

50,00

Συνδρομή φαγητού μόνο για ελεύθερη Περιοχή Αμμοχωστου και κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεις