Κλινική Αρωματοθεραπεία

«Ο μέν βίος βραχύς, η δέ τέχνη μακρή, Ο δέ καιρός οξύς, η δέ πείρα σφαλερή, η δέ κρίσις χαλεπή»
ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ.

Ο πατέρας της Ιατρικής Ιπποκράτης μας δίδαξε ότι ακόμη και μια ολόκληρη ζωή δεν είναι αρκετή για να μάθουμε τη δύσκολη τέχνη της Ιατρικής. Όμως, μπορούμε να αποκτήσουμε βασικές γνώσεις που θα μας επιτρέπουν να φροντίζουμε την υγεία μας σε περιπτώσεις ή σε καθημερινά προβλήματα υγείας για τα οποία δεν χρειάζεται ιατρική διάγνωση.

Η κλινική Αρωματοθεραπεία κινείται σε αυτή την κατεύθυνση, συστήνει τα αιθέρια έλαια, εξηγεί τη θεραπευτικής τους δράση και προτείνει συνέργειες αιθερίων ελαίων για την αντιμετώπιση συνηθισμένων προβλημάτων υγείας.
Δατική Δίαιτα.

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε μαζί μας.

Οι πληροφορίες που παρουσιάζονται σε αυτό τον ιστότοπο δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να αντικαταστήσουν την βασική ιατρική διαδικασία προκειμένου την δημιουργία αξιόπιστης διάγνωσης.