Γεύμα – Συνδρομή €80

80,00

Συνδρομή φαγητού μόνο για ελεύθερη Περιοχή Αμμοχωστου και κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεις